23 Oct

Hendelsesh Ndterer Deltid Ledige Stillinger i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Oslo

Jobbtittel
Hendelsesh Ndterer Deltid
Bedrift
Nasjonal Sikkerhetsmyndighet
Lokasjon
Oslo N03
Åpning
23 Oct, 2018 30+ days ago

Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Oslo presserende behov følgende stilling for Hendelsesh Ndterer Deltid. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Hendelsesh Ndterer Deltid Ledige Stillinger i Nasjonal Sikkerhetsmyndighet Oslo Jobbdetaljer:

Vil du jobbe i Norges nasjonale cybersenter?

Hendelseshåndterere - deltid

NSM NorCERT er Norges nasjonale senter som koordinerer og utfører hendelseshåndtering ved alvorlige IKT-sikkerhetsangrep mot samfunnsviktige tjenester og infrastruktur. NorCERT er en funksjon som ivaretas av avdeling for IKT-sikkerhet i NSM, og har som oppgave å identifisere, analysere og håndtere dataangrep mot Norge. Dette gjøres fra et velutstyrt, topp moderne operasjonssenter. Operasjonssenterets ansatte holder seg til en hver tid oppdatert på det digitale situasjonsbildet, trender i cyberdomenet og digitale trusler mot kritisk infrastruktur.

Operasjonssenteret er hjertet i NorCERT, og vaktlaget har ansvar for operativ teknisk hendelseshåndtering. Som hendelseshåndterer vil du ta imot og svare på henvendelser, følge med på det nasjonale og globale situasjonsbildet, utarbeide varsler om alvorlige sårbarheter og analysere alarmer fra sensornettverket. Hendelseshåndterere deltid tar natt- og helgevakter slik at NorCERT Operasjonssenter kan være tilgjengelig 24/7 hele året.

Ansvar og oppgaver:

 • Nettverksanalyse og håndtering av alarmer
 • Bidra til at NorCERT til enhver tid har et oppdatert situasjonsbilde, nasjonalt og globalt
 • Vurdere nye sårbarheter i kjente applikasjoner, protokoller og tjenester
 • Utøve respons og koordinering ved IKT-sikkerhetshendelser

Krav til utdannelse, erfaring og ferdigheter

 • Påbegynt høyere utdanning innen data/informatikk på bachelor eller masternivå
 • Det kreves norsk statsborgerskap, og det forutsettes at søkeren kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nødvendig nivå
 • Det kreves basiskunnskap innen operativsystemer, programmering, nettverk, protokoller og tjenester
 • Det er ønskelig med praktisk erfaring fra drift av datasystemer samt kunnskap om, interesse for og/eller erfaring med IKT-sikkerhet
 • Spesialisering innen områdene informasjonssikkerhet, datanettverk og operativsystemer vil bli vektlagt.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk teller positivt

Vi søker medarbeidere som har gode analytiske evner, er selvdrevne, strukturerte, fleksible og samarbeidsvillige. Du må også ha evne til å ferdigstille oppgaver, takle stress og kunne prioritere arbeidsoppgaver i hektiske situasjoner. NSM oppfordrer spesielt studenter tidlig i utdannelsesløpet til å søke.

Vi kan tilby

 • En av landets mest spennende arbeidsplasser for deg som er opptatt av IKT-sikkerhet
 • Allsidige og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjons- og forsikringsordninger gjennom Statens pensjonskasse
 • Gode arbeidsforhold i moderne kontorlokaler. Sentral beliggenhet

Stillingene er plassert som avdelingsingeniør (SKO 1085).

Det forutsettes at den som ansettes kan sikkerhetsklareres og autoriseres på nivå Hemmelig/NATO SECRET.
Dersom søker ønsker å reserve seg fra oppføring på offentlig søkerliste, må dette begrunnes. Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkeren varsles dersom ønsket om reservasjon ikke tas til følge.

Det er et sentralt personalpolitisk mål i NSM at medarbeidere skal ha en variert erfaringsbakgrunn. Mangfold i personalet (mht innvandrerbakgrunn, balansert kjønnssammensetning og alder) ses som et viktig virkemiddel for at virksomheten skal inneha den rette kompetansen.

NSM benytter elektronisk søknadsbehandling. Søkere bes derfor å sende søknaden ved å benytte linken. Vitnemål og attester tas med til et eventuelt intervju.


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Hendelsesh Ndterer Deltid: