23 Oct

Milj Arbeidere Bolig For Mennesker Med Rus Psykiske Lidelser Helgestillinger Helsevern Ledige Stillinger i Ullensaker Kommune

Ullensaker Kommune presserende behov følgende stilling for Milj Arbeidere Bolig For Mennesker Med Rus Psykiske Lidelser Helgestillinger Helsevern. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Milj Arbeidere Bolig For Mennesker Med Rus Psykiske Lidelser Helgestillinger Helsevern Ledige Stillinger i Ullensaker Kommune Jobbdetaljer:

Ullensaker kommune skal opprette botiltak for 3 mennesker med ROP lidelser (rus og psykiatri). Tilbudet er organisert i enhet Helsevern sammen med avd rus og avhengighet, avd psykisk helsevern, omsorgsboliger og fengselshelsetjenesten.

Arbeidstid turnus 35,50 timer pr.uke, med arbeid hver 3. helg
Stilling SKO 7076/7517 med årslønn i 100% stilling kr. 338.800- 409.200 (350.000-450.000 spesialhjelpepleier).

Arbeidsoppgaver

 • Stillingens hovedarbeidsoppgaver:
 • Gi praktisk bistand og opplæring i dagliglivets gjøremål og hjelp til egenomsorg og personlig stell. Den individuelle oppfølgingen skal være basert på kunnskapsbaserte metoder og føre til at beboeren er mest mulig selvhjulpen.
 • Gi brukere ved avdelingen den nødvendige bistand i aktiviteter i form av helseoppfølging, bistand i aktiviteter, opplæring, omsorg, pleie og stell
 • Ivareta praktiske og administrative oppgaver som en del av tjenesteytingen
 • Legemiddelhåndtering
 • Følge opp kartlegginger, planer, rutiner, tiltak og prosedyrer
 • Samarbeide med ulike interne og eksterne samarbeidspartnere

Kvalifikasjoner

 • Offentlige godkjente helsefagarbeider/ hjelpepleiere/ miljøarbeidere med hjelpepleier utdanning eller fagbrev/ fagarbeider/ aktivitør eller relevant utdanning,
 • eller spesialhjelpepleiere
 • godkjent kurs i medisinutdeling.
 • Førekort klasse B

Utdanningsretning

 • Helse / Sosialfag / Medisin

Utdanningsnivå

 • Fagskole / Fagbrev (2 år)

Personlige Egenskaper

 • Personlig egnethet, gode samarbeidsegenskaper vektlegges særlig.
 • Erfaring fra arbeid med brukergruppen.

Vi tilbyr

 • Vi har gode pensjonsordninger og et godt arbeidsmiljø med dyktige og hyggelige kollegaer. Vi har faglig oppdatering gjennom årlige tverrsektorielle og enhetsvise opplæringsplaner. Tilsetting skjer for øvrig på de vilkår som til enhver tid fremgår av gjeldende lover, reglementer og tariffavtaler, herunder 6 mnd. prøvetid. Ved tilsetting må gyldig politiattest i hht § 5-4 Helse- og omsorgstjenesteloven fremlegges.
 • Ullensaker kommune gjør søkeren oppmerksom på at det i forhold til ansettelse i barnehage, grunnskole, helsepersonell som arbeider med barn eller personer med utviklingshemming, barne- og ungdomstjenesten, fosterhjem og andre personer som oppholder seg regelmessig i barnehagene som vaktmester og renholder vil bli krevet politiattest ved ansettelse, godkjenning eller oppnevnelse. Det gjøres oppmerksom på at attesten ikke skal legges ved søknaden. Attest skal kun kreves av den søkeren som tilbys stillingen eller som skal oppnevnes eller godkjennes til å utføre de oppgaver som omfattes av krav om politiattest. Politiattesten skal ikke være eldre enn 3 måneder.
 • Kopier av vitnemål og attester tas med til evt. intervju.
 • Opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har oppfordret om å ikke bli ført opp på søkerlisten. Dersom oppfordringen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette, jf Offentleglova § 25.

Andre opplysninger

 • Ingen reiseaktivitet

Kontaktinformasjon

Hilde Fristad Rudolph, Avdelingsleder, 93212279/66108106

For elektronisk søknadsskjema:[Klikk her]

Stillingsnummer: 0235-2018-10-169 (Oppgis ved kontakt med NAV) Kilde: Overført fra arbeidsgiver


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Milj Arbeidere Bolig For Mennesker Med Rus Psykiske Lidelser Helgestillinger Helsevern: