23 Oct

Kontorfaglig Medarbeider Kulturtolk Prosjektstilling Ledige Stillinger i Barne Ungdoms Familieetaten Lillestrøm

Jobbtittel
Kontorfaglig Medarbeider Kulturtolk Prosjektstilling
Bedrift
Barne Ungdoms Familieetaten
Lokasjon
Lillestrøm N02
Åpning
23 Oct, 2018 30+ days ago

Barne Ungdoms Familieetaten Lillestrøm presserende behov følgende stilling for Kontorfaglig Medarbeider Kulturtolk Prosjektstilling. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Kontorfaglig Medarbeider Kulturtolk Prosjektstilling Ledige Stillinger i Barne Ungdoms Familieetaten Lillestrøm Jobbdetaljer:

Ved Familievernkontoret Nedre Romerike er det ledig stilling som kontorfaglig/ kulturtolk i 80 % prosjektstilling. Oppstart 01.01.19, med varighet til og med 31.12.20.

Nedre Romerike er en nyopprettet enhet etter omstilling 01.09.18. Kontoret opplever mye pågang. Vi har som mål å øke vår tilgjengelighet mot publikum, spesielt mot den minoritetsetniske befolkning. Vi vil opprette et prosjekt for å nå dette målet, som skal evalueres underveis. I den forbindelse skal stillingen som konsulent og kulturtolk styrke kontorets kontaktpunkt for henvendelser utenfra. Oppgavene vil være å ivareta publikum, samt å jobbe for å synliggjøre og bedre våre tjenester mot den minoritetsetniske befolkning.

Stillingen er en viktig del av kontorets virksomhet, og har viktige oppgaver knyttet til publikumskontakt og administrasjon. Du vil i stillingen jobbe tett sammen med de andre merkantile, terapeuter og enhetsleder. Vi er et kontor med 14 ansatte, og har en travel, men meningsfylt hverdag sammen med gode kollegaer.

Arbeidsoppgaver/ansvarsområde

 • Levere gode tjenester i telefon/mail/resepsjon for nye henvendelser og annen kontakt mot publikum.
 • Bistå terapeutene i daglig drift.
 • Bidra til å følge og utvikle enhetens rutiner knyttet til den daglige driften.
 • Ønske om å bidra i direkte arbeid mot minoritetsetniske klienter i timer hvor terapeutene har ansvaret.
 • Bistå i faglige drøftinger med terapeutene i forhold til kulturperspektiv.
 • Drive utviklingsarbeid internt på kontoret med tanke på kultursensitivitet.
 • Bistå i utadrettet informasjonsarbeid rettet mot minoritetsetnisk befolkning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Det kreves minimum fullført treårig videregående skole.
 • Du må ha erfaring fra tilsvarende type arbeid og rolle som kontaktpunkt.
 • God kunnskap til og mye erfaring med arbeid på data.
 • Du er bekvem med, og erfaring i å bistå publikum i stor grad pr telefon.
 • Opptatt av å være tilgjengelig og serviceinnstilt mot publikum.
 • Kunnskap om fagsystemer, gjerne knyttet opp mot familievernet
 • God kulturkunnskap.
 • Noe erfaring med å drive arbeid innen feltet kultursensitivitet.
 • Erfaring med å møte mennesker i konflikt og krise.
 • Svært gode samarbeids- og kommunikasjonsevner.

Hvem søker vi

Vi søker deg som har interesse og motivasjon for å være med å bidra til å styrke tilgjengeligheten ved kontoret. Du må like travle hverdager, være fleksibel og ha et ønske om å bidra til å bedre tilgjengeligheten i arbeid mot klienter. Du har god kunnskap om andre kulturer, og det er en forutsetning at du har kunnskap og erfaring å bidra med inn i arbeidet mot å øke kvaliteten og synligheten av tilbudet mot minoritetsetnisk befolkning.

Vi tilbyr

 • Stillingene er plassert i statlig lønnsregulativ som kode 1065 konsulent, lønnsramme 17, alt 3-8, p.t. kr 349 800-435 500 pr år (ltr.33-49), eller som kode 1408 førstekonsulent i lønnsramme 21, alt. 3-8, p.t. kr 376 100–464 800 pr år (ltr. 39-53). Avlønning og stillingskode vurderes etter utdanning og erfaring.
 • Medlemskap i Statens Pensjonskasse jf. lov om Statens Pensjonskasse, som innebærer en god tjenestepensjonsordning, tilbud om boliglån til konkurransedyktige betingelser, samt yrkesskade- og gruppelivsforsikring.
 • Tett samarbeid med gode kollegaer.
 • Hektisk hverdag med spennende utfordringer.

Generelle opplysninger

 • Bufetat ønsker å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som utnytter potensialet i befolkningens samlede kompetanser. Vi oppfordrer derfor alle kvalifiserte kandidater til å søke jobb hos oss. Bufetat jobber for å realisere regjeringens inkluderingsdugnad om at 5 % av faste nyansettelser i staten skal være personer med nedsatt funksjonsevne eller hull i CV'en.
 • Bufetat er en IA-virksomhet (inkluderende arbeidsliv).
 • Politiattest kreves ved tiltredelse, jf. Lov om barnevern § 6-10, og forskrift om politiattest § 6. Denne attesten skal ikke legges ved søknaden.
 • Stillingen er lagt til Familievernkontoret Nedre Romerike, med arbeidssted Lillestrøm.
 • Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten, jf. Lov om rett til innsyn i dokumenter i offentleg verksemd (offentleglova), §25.

Kontaktperson for stillingen

Leder Line Lise Helledal, fortrinnsvis på epost line.lise.helledal@bufetat.no, alternativt på tlf 466 17 793.

Søknad med CV sendes elektronisk via link på denne siden.

Vitnemål og attester med bekreftet stillingsstørrelse og varighet skal tas med ved et evt. intervju eller legges ved elektronisk.

Søknadsfrist: 15.11.18


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Kontorfaglig Medarbeider Kulturtolk Prosjektstilling: