23 Oct

Syketransportbetjent Ledige Stillinger i Stavanger Universitetssjukehus Stavanger

Jobbtittel
Syketransportbetjent
Bedrift
Stavanger Universitetssjukehus
Lokasjon
Stavanger N11
Åpning
23 Oct, 2018 30+ days ago

Stavanger Universitetssjukehus Stavanger presserende behov følgende stilling for Syketransportbetjent. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Syketransportbetjent Ledige Stillinger i Stavanger Universitetssjukehus Stavanger Jobbdetaljer:

Pasientreiser har ansvaret for reiseplanlegging, informasjonsoppgaver og refusjon av brukerens reiseutgifter i forbindelse med undersøkelse og behandling. Pasientreiser er en del av prehospital klinikk og er lokalisert i Somaveien ved Kvadrat i Sandnes.

Vi søker etter 1 syketransportbetjent i 100 % til nyopprettet prosjekt for drift av to syketransportbiler. Prosjektet har en pilotperiode på 2 år, der det kan bli mulighet for forlengelse/fast ansettelse etter endt prøveperiode. Syketransportbilene er hvite ambulanser med båre som bemannes av to medarbeidere.

Oppmøtested for bemanning av syketransportbilene blir SUS - Våland. Arbeidstid på bilene vil inntil videre være kl. 10-17 og 11-19.

Se også annen utlysning: Det er i tillegg 3 stk 100 % ledig vikariat som vil rullere inn mot pasientreiseavdelingen 50/50, der annen oppgave vil bli reiseplanlegging/konsulent (saksbehandling for reiser med rekvisisjon).

Arbeidsoppgaver

 • Sjåfør på syketransportbil.
 • Bilsjekk og vask.
 • Renhold i bil etter tur.
 • Yte hjelp/omsorg/service.
 • Løft – bruk av riktig løfteteknikk og utstyr.
 • Forflytning av pasient fra seng til seng og stol til seng.
 • Kommunikasjon pasient, AMK, avdelinger og andre samarbeidspartnere.
 • Håndtere kommunikasjonsutstyr/navigasjonsutstyr (nødnett/tlf/Locus).
 • Sørge for trygg og komfortabel transport av pasient.
 • Observere og rapportere under transport.
 • Ivareta pasientsikkerhet.
 • Ved driftsstans vil oppgaven være veiledning og oppfølging av rekvirenter på avdelingene/legekontor, eller arbeid på pasientreisekontoret i Somaveien ved Kvadrat.

Kvalifikasjoner

 • Sertifikat for kjøretøyklasse C1.
 • Helseattest for sertifikat klasse D.
 • Gode norskkunnskaper er helt avgjørende for forsvarlig pasientbehandling. Søkere som har annet morsmål enn norsk, svensk eller dansk, og som ikke har fullført norskspråklig videregående skole, må minimum ha bestått Bergenstesten, eller annen norsktest på B2 nivå. Dokumentasjon må vedlegges søknaden. Ved ansettelse av allerede fast ansatt i foretaket kan en unntaksvis, i særlige tilfeller, fravike kravet om bestått norsktest på B2-nivå.
 • Må kunne beherske engelsk muntlig godt.

Utdanningsretning

 • Annet

Utdanningsnivå

 • Grunnskole
 • Videregående skole

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull/tar initiativ.
 • Fysisk skikkethet.
 • Evne til å vise omsorg og empati.
 • Serviceinnstilt/løsningsorientert.
 • Fleksibel.
 • Gode samarbeidsevner.
 • Selvstendig.
 • Praktisk anlagt.
 • Egenskaper til å bruke og forstå teknologi/utstyr.
 • Gode kommunikasjonsferdigheter.
 • Er pliktoppfyllende og viser punktlighet.

Språk

 • Norsk
 • Engelsk

Vi tilbyr

 • Opplæring for syketransportbetjenter.
 • Å delta i et spennende og utvidet ansvarsområde for Pasientreiser ved helseforetaket.
 • Grundig opplæring i regelverk og gjeldende IKTsystem.
 • Muligheter for videre kompetanseutvikling innenfor området.
 • Stillingen lønnes som konsulent, i samsvar med gjeldende overenskomst.
 • Aktivt og engasjerende arbeidsmiljø.
 • God pensjons- og forsikringsordning.
 • Varierte velferdstiltak som f.eks. eget bedriftsidrettslag og turgruppe.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Syketransportbetjent: