17 Aug

Dgiverstillinger Hos Dmannen Trondheim Kommune Ledige Stillinger i Trondheim Kommune Trondheim

Jobbtittel
Dgiverstillinger Hos Dmannen Trondheim Kommune
Bedrift
Trondheim Kommune
Lokasjon
Trondheim N16
Åpning
17 Aug, 2018 30+ days ago

Trondheim Kommune Trondheim presserende behov følgende stilling for Dgiverstillinger Hos Dmannen Trondheim Kommune. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Dgiverstillinger Hos Dmannen Trondheim Kommune Ledige Stillinger i Trondheim Kommune Trondheim Jobbdetaljer:

I Trondheim kommune er det to ledige stillinger som rådgivere/seniorrådgivere hos rådmannen. Trondheim kommune samarbeider tett med en rekke offentlige og private aktører. Vi er landets teknologihovedstad, med et sterkt og internasjonalt universitets- og forskningsmiljø og et internasjonalt rettet næringsliv. Trondheim kommune arbeider aktivt for å styrke byens og regionens posisjon i samarbeid med andre aktører. Stillingene blir organisasjonsmessig plassert i rådmannens fagstab og rapporterer direkte til rådmannen.

Arbeidsoppgaver

 • Samfunnsplanlegging, samfunnsanalyse, regionalt og nasjonalt samarbeid, kommunesammenslåing, høringsuttalelser og utarbeidelse av politiske saker innen et bredt spekter av saksområder.
 • Stillingene kan få oppgaver innenfor hele kommunens ansvarsområde og vil både ha oppgaver av langsiktig karakter samt oppgaver som må løses innen korte frister.
 • Arbeidshverdagen vil bety parallelle arbeidsprosesser med flere saksområder som må håndteres samtidig.

Kvalifikasjoner

 • Relevant høyere akademisk utdanning på hovedfags- / masternivå.
 • Bred og allsidig erfaring fra offentlig sektor
 • Erfaring som prosjektleder eller som ansvarlig for gjennomføring av større og komplekse arbeidsoppgaver.
 • Allsidig samfunnskompetanse.

Utdanningsnivå

 • Høyskole / Universitet, Hovedfag / Mastergrad

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjonsferdigheter både skriftlig og muntlig.
 • Gode samarbeidsevner da oppgavene krever utstrakt teamarbeid, både lokalt, regionalt og nasjonalt.
 • Evne til å arbeide under tidspress og satte frister.
 • Motivert til å bistå, støtte og dele kunnskap med kolleger.
 • Ta initiativ og arbeide selvstendig.
 • Aktivt oppsøke og formidle kunnskap og informasjon om samfunnsforhold og politikk.
 • Kunnskap om politiske prosesser og forholdet mellom administrasjon og politikk.
 • Personlig egnethet vektlegges.

Språk

 • Engelsk
 • Norsk

Vi tilbyr

 • Utfordrende og spennende arbeid i skjæringspunktet mellom administrasjon og politikk.
 • Stor selvstendighet og innflytelse.
 • Kompetent og allsidig fagmiljø.
 • Utviklingsmuligheter gjennom saker som; TK som universitetskommune, Smart by, kommunesammenslåing.
 • Lønn etter sentrale avtaler og Trondheim kommunes lokale avtaler.

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Dgiverstillinger Hos Dmannen Trondheim Kommune: