11 Jun

Regionscontroller Oslo Ledige Stillinger i Bedrift Oslo

Jobbtittel
Regionscontroller Oslo
Bedrift
Bedrift
Lokasjon
Oslo N03
Åpning
11 Jun, 2018 9 days ago

Bedrift Oslo presserende behov følgende stilling for Regionscontroller Oslo. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Regionscontroller Oslo Ledige Stillinger i Bedrift Oslo Jobbdetaljer:

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Region Oslo har sitt markedsområde innenfor Oslo og vestovertil Asker. Regionen er delt opp i fire distrikter; distrikt Oslo nyebygg, distrikt Oslo Eksisterende bygg, distrikt Oslo Byggautomasjon og distriktKulde. Regionen er videre delt opp i egne avdelinger/resultatenheterog det er kontorsteder på Ryen og i Asker. Totalt omsettes det for ca 600 millioner i region Oslo og viser for oss videre vekst innen enkelte segmenter.

Reisevirksomhet i regionen må påregnes.

Aktuelle kandidater kalles inn til intervju fortløpende.

Arbeidsoppgaver:

 • Være en inspirator og pådriver for sterkt økonomifokus i linjeledelsen, herunder å fremskaffe relevant beslutningsunderlag
 • Være rådgiver for regionsdirektør i alle forhold knyttet til forretningsutvikling og vurderinger av regionens muligheter, styrker, svakheter og trusler
 • Videreutvikle ledelsesrapportering og sikre at rapportering oppfyller behovene til regionsdirektør og firmaledelsen
 • Bistå linjeledelsen med utarbeidelse av budsjetter, driftsregnskap, handlingsplaner, estimater, prognoser og ad hoc analyser
 • Følge opp og sikre høy kvalitet og gode rutiner i forbindelse med oppfølging av budsjetter og handlingsplaner
 • Løpende økonomisk oppfølging, med spesielt fokus på periodeavslutninger
 • Kvalitetssikre prosjektestimeringer og periodiseringer
 • Bidra til kompetanseutvikling av linjelederne innen økonomiforståelse
 • Strategisk sparringspartner for regionsledelsen

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Økonomisk utdanning på bachelor- /mastergradsnivå
 • Relevant erfaring fra tilsvarende stilling i større selskap, minimum 3-5 års erfaring fra rolle som konsulent, controller eller økonomisjef
 • Solid kunnskap om utvikling av beslutningsunderlag og økonomiprosesser som understøtter effektiv drift
 • God skriftlig og muntlig formidlings- og kommunikasjonsevne
 • God forståelse for bruk av moderne økonomisystemer
 • God Excel- og systemkompetanse, og generell god forståelse for IT-systemer og digitalisering
 • Analytisk tilnærming og solid forretningsmessig forståelse
 • Beherske engelsk skriftlig og muntlig

Vi kan tilby:

 • En interessant stilling i en offensiv bedrift i vekst og med solid økonomi
 • Utfordrende arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Kurs og etterutdanning
 • Gode datasystemer for prosjekt- og økonomistyring
 • Gode pensjons-, lønns- og forsikringsforhold
 • Bil- og telefonordning


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Regionscontroller Oslo:

11Jun

Regionscontroller Oslo Ledige Stillinger i Bedrift Oslo. Bedrift Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Regionscontroller Oslo posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 11 Jun, 2018. Regionscontroller, GK Oslo. Region Oslo har sitt markedsområde innenfor Oslo og vestover til Asker.... ... Fortsett å lese -->