11 Jun

Teknisk Arkitekt Ledige Stillinger i Bedrift Oslo

Jobbtittel
Teknisk Arkitekt
Bedrift
Bedrift
Lokasjon
Oslo N03
Åpning
11 Jun, 2018 9 days ago

Bedrift Oslo presserende behov følgende stilling for Teknisk Arkitekt. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Teknisk Arkitekt Ledige Stillinger i Bedrift Oslo Jobbdetaljer:

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Avdeling for elektronisk forvaltning (AEF) har ansvaret for at helhetlig IT-styring er en integrert del av virksomhetsutviklingen og styringen i UDI. Utlendingsdirektoratet forvalter og drifter en stor portefølje av saksbehandlingssystemer for hele utlendingsforvaltningen. Vi deltar i tillegg i et utstrakt europeisk samarbeid om felles IT-løsninger på utlendingsfeltet. Vi har kommet langt med å oppfylle ambisjonen om å heldigitalisere virksomheten.

Avdelingen har for tiden i overkant av 60 ansatte, og er inndelt i fem seksjoner - fagsystemer, fagdata, leveransestyring, brukerstøtte og utvikling. En betydelig del av drifts- og forvaltningsoppgavene er satt ut til eksterne leverandører.

Målet vårt er utstrakt digital kommunikasjon med søkerne og samfunnet forøvrig. I tillegg jobber vi for elektronisk saksbehandling i alle ledd og automatisering av saksbehandlingsprosessene. Akkurat nå jobber vi med robotics, chatbots og automatisering av blant annet vedtak (artikkel i Aftenposten). Vi vil at utlendingsforvaltningen skal være i toppsjiktet innen digital forvaltning i det offentlige. UDI har også etablert et eget program for en modernisering av IT-løsningene på utlendingsfeltet.

Vi søker en erfaren teknisk arkitekt som kan bidra som både premissgiver og løsningsgiver i små og store implementeringsprosjekter. Personen vi søker etter må ha evne til å utforme, formidle og evaluere relevante arkitekturkonsepter som forretningsarkitektur, informasjonsarkitektur, applikasjonsarkitektur og teknologiarkitektur. Vi forventer at du tar et aktivt eierskap til UDIs virksomhetsarkitektur og bidrar med videreutvikling og forvaltning av denne. Du har evnen til å jobbe i skjæringspunktet mellom forretning og IT. Innovasjon og brukerorientering er viktige fokusområder hos UDI, så vi forventer at du bidrar med gode innspill og idéer til hvordan UDI kan anvende ny teknologi til å jobbe smartere for å innfri behovene til våre sluttbrukere.

Som teknisk arkitekt, vil du inngå i et team av flere dyktige tekniske og funksjonelle arkitekter og vil være en viktig driver i UDIs moderniseringsarbeid. Stillingen vil være med på å påvirke hvordan fremtidens informasjonssystemer i UDI skal bli.

Arbeidsoppgaver

 • Kvalitetssikre arkitektur og løsningsforslag fra utviklingsleverandører.
 • Være en rådgiver og sparringspartner for løsningsarkitekter.
 • Evaluere løsningsalternativer, teknologier og produkter.
 • Være ansvarlig for utforming av løsningsarkitektur i små og store prosjekter.
 • Bistå i utarbeidelse av beslutningsgrunnlag for arkitekturvalg.
 • Bistå med avklaringer og sørge for forankring i ledelse og øvrige interessenter.
 • Gjøre risikovurderinger i forhold til IT løsninger.
 • Forvalte og videreutvikle UDIs virksomhetsarkitektur.
 • Bidra i videreutvikling og forvaltning av eksisterende IT-løsninger.
 • Bistå i oppfølging av leverandører, endringshåndtering og kvalitetsarbeid.
 • Bistå i utredningsarbeid knyttet til IT, både med tanke på investeringer og standardisering.
 • Bistå i utarbeidelse av tekniske målbilder og veikart.

Kvalifikasjoner

 • Høyere utdanning (master/hovedfag) innen informasjonsteknologi. Solid relevant erfaring kan kompensere for kravet til utdanning.
 • God til å forstå kundens behov og utlede tekniske og funksjonelle krav.
 • Erfaring med utarbeidelse og anvendelse av IT-arkitekturprinsipper.
 • God til å utarbeide lettfattelige arkitekturskisser
 • Erfaring fra systemutvikling
 • God og bred forståelse for arkitektur og integrasjoner
 • Ledet og gjennomført teknisk løsningsdesign for flere prosjekter.
 • God innsikt i teknologi og erfaring med teknologiimplementering.
 • Erfaring med teknisk og funksjonell dokumentasjon er en fordel.
 • Erfaring med TOGAF eller tilsvarende arkitekturrammeverk er en fordel.
 • Erfaring med ArchiMate, BPMN eller UML er en fordel.
 • Erfaring med Sparx Enterprise Architect er en fordel.
 • Erfaring med mikrotjenestearkitektur er en fordel.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personen som ansettes må kunne sikkerhetsklareres

Personlige egenskaper

 • Gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Like å drive igjennom endringer
 • Snakke like godt med IT avdelingen som med fagsiden (kunden)
 • Nysgjerrig på nye trender og formidling av dette
 • Være løsningsorientert og selvdreven.
 • Kunne samarbeide med mange aktører for å finne de beste løsningene
 • Evne til å tenke langsiktig i en operativ hverdag

Søkere som er borgere av land som ikke er medlem av EØS, vil bli bedt om å samtykke til innsyn i egen utlendingssak dersom de blir innkalt til intervju.

Vi tilbyr

Unik mulighet til å være med på å bygge innovativ og fremtidsrettet arkitektur for dataforvaltning og analyse på utlendingsfeltet

En spennende og utfordrende stilling i en kompleks organisasjon som er inne i en krevende utvikling på IT-området

Stillingene blir lønnet som rådgiver/seniorrådgiver (kode 1434/1364) i lønnsspenn kr 450 000 - 800 000 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Vi tilbyr også

 • God pensjonsordning og mulighet for boliglån i Statens Pensjonskasse
 • Mulighet for trening i arbeidstiden
 • Betalt overtid
 • Fem uker ferie og fleksitidsordning
 • UDI er en IA-virksomhet
 • Flott kantine og hyggelig kaffebar

Generell informasjon

Vi oppfordrer erfarne ressurser til å søke.

Utlendingsdirektoratet er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer derfor alle som er kvalifiserte til å søke hos oss, uansett alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn. Vi tilpasser arbeidsplassen om du har behov for det.

I samsvar med offentlighetsloven kan en søker bli offentliggjort selv om han/hun har bedt om ikke å bli oppført på søkerlisten. Vedkommende vil i så fall bli varslet


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Teknisk Arkitekt:

01May

Infrastruktur Arkitekt Ledige Stillinger i Sopra Steria Oslo. Sopra Steria Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Infrastruktur Arkitekt posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 01 May, 2018. Evne til å samarbeide godt med både tekniske ressurser og ulike beslutningstakere. Vi ser stor etterspørsel fra våre kunder og ser løpende etter dyktige og... ... Fortsett å lese -->


30May

Erfaren Arkitekt Ledige Stillinger i Asplan Viak Skien. Asplan Viak Skien var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Erfaren Arkitekt posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 30 May, 2018. Plan, landskap, arkitektur, byggteknikk og andre tekniske fag. Arkitekturavdelingen søker erfaren arkitekt til Skienskontoret (6-12 års erfaring) for å styrke... ... Fortsett å lese -->


16Jun

Dak Tegner Ledige Stillinger i Ster Hus Sandnes. Ster Hus Sandnes var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Dak Tegner posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 16 Jun, 2018. Prototype og byggemeldings-/arbeidstegninger i hovedsak basert på skisser mottatt fra arkitekt. VI TRENGER FLERE PÅ LAGET!... ... Fortsett å lese -->


01May

Funksjonell Arkitekt Dgiver Innen Behov Kravspesifisering Ledige Stillinger i Sopra Steria Oslo. Sopra Steria Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Funksjonell Arkitekt Dgiver Innen Behov Kravspesifisering posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 01 May, 2018. Ansvar for å beskrive krav i smidige utviklingsprosjekter sammen med tekniske arkitekter og interaksjonsdesignere.... ... Fortsett å lese -->


06May

Sap Arkitekt Konsulent Ledige Stillinger i Upsource Bergen. Upsource Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Sap Arkitekt Konsulent posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 06 May, 2018. Overordnet teknisk forståelse - Roller, autorisasjoner, utviklingsobjekt. 6-12 års erfaring innen SAP.... ... Fortsett å lese -->