16 Mar

Avdelingsleder Lav Tiltakene Ledige Stillinger i Avantas Trondheim

Jobbtittel
Avdelingsleder Lav Tiltakene
Bedrift
Avantas
Lokasjon
Trondheim N16
Åpning
16 Mar, 2018 30+ days ago

Avantas Trondheim presserende behov følgende stilling for Avdelingsleder Lav Tiltakene. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Avdelingsleder Lav Tiltakene Ledige Stillinger i Avantas Trondheim Jobbdetaljer:

Avantas AS - avd. Trondheim Rekruttering

Om kunden

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

ENHET FOR RUSTJENESTER er en kompetanseenhet for mennesker med alvorlig rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Vi jobber hver dag med å yte det lille ekstra som gjør at mennesker i en svært vanskelig livssituasjon får det litt bedre i hverdagen. Vi yter tjenester både med og uten vedtak, alt fra hjelp til å beholde boligen, til å yte helsehjelp på vår helsestasjon. Vi er stolte av å ha nasjonal kompetanse på overdoseforebyggende arbeid, og bidrar aktivt nasjonalt med å spre kunnskap om dette.

AVDELINGSLEDER LAV tiltakene

Avdeling for lavterskeltjenester rus, LAV tiltakene, har ansvar for helsestasjon for rusavhengige, helse- og overdoseteam, utlevering av LAR medikamenter (SR), Gryta aktivitetssenter og kriseplasser på Utsikten rustiltak.
Tjenestene ytes på to forskjellige lokasjoner, i naturskjønne omgivelser på Nypan og i bryggerekka i Kjøpmannsgata 51. De ansatte i avdelingen samarbeider godt på tvers av tiltakene - ofte med de samme brukerne.
Som avdelingsleder får du ansvar for en høyt kompetent medarbeider gruppe som er engasjerte i faget og brukergruppen. Vi møter brukerne med respekt, omsorg og humor.

Arbeidsoppgaver

Helhetlig ledelsesansvar, herunder personal-, økonomi- og fagansvar.
Utvikle avdelingen og delta i å utvikle moderne og framtidsrettede tjenester for brukergruppen.
Samarbeid og oppfølging
Enhetsovergripende oppgaver

Ønskede kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleie
Relevant erfaring fra arbeid med mennesker med rusavhengighet
Erfaring med å lede andre
God systemforståelse og kjennskap til ansvarslinjene innen rusfeltet.
Erfaring med endring og utvikling.

Personlige egenskaper

Trygg og empatisk, men tydelig leder som evner å ta beslutninger
Evne til å kommunisere med alle typer mennesker
Motiverende og inspirerende stil
Utvikle kompetansen i teamet - se og utnytte komplementære egenskaper og ferdigheter

Vi tilbyr

En faglig god, motivert og engasjert avdeling
Ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
Være en del av enhetens lederteam
Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært
Jobbe i en enhet som ble tildelt kommunens arbeidsmiljøpris for 2017
Gode pensjonsordninger.

Ønsker du mer informasjon vennligst ta kontakt med enhetsleder Wenche Wathne Landbakk, tlf. 979 96 075 eller rådgiver Ketil Selven, tlf. 907 56 180.
For å søke stillingen gå inn på ledige stillinger på Trondheim kommune sin hjemmeside.


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Avdelingsleder Lav Tiltakene: