16 Mar

Avdelingsleder Jarleveien Ledige Stillinger i Avantas Trondheim

Jobbtittel
Avdelingsleder Jarleveien
Bedrift
Avantas
Lokasjon
Trondheim N16
Åpning
16 Mar, 2018 30+ days ago

Avantas Trondheim presserende behov følgende stilling for Avdelingsleder Jarleveien. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Avdelingsleder Jarleveien Ledige Stillinger i Avantas Trondheim Jobbdetaljer:

Avantas AS - avd. Trondheim Rekruttering

Om kunden

Trondheim kommune er landets tredje største kommune, og en av Norges største arbeidsplasser nord for Dovre. Hver dag arbeider om lag 13 000 medarbeidere med å gi byens innbyggere gode helse- og velferdstjenester, utviklende oppvekst- og utdanningsmuligheter, et godt bymiljø og en rekke kultur- og fritidstilbud. Trondheim kommune er en framtidsrettet og moderne arbeidsgiver som samarbeider nært med byens forsknings-, universitets- og høgskolemiljø. Trondheim kommune ønsker mangfold og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uansett alder, kjønn, etnisitet og funksjonsnedsettelser. Etter søknadsfristens utløp blir det utarbeidet offentlig søkerliste. Gyldig politiattest må framlegges i tilsettinger der det er påkrevd.

ENHET FOR RUSTJENESTER er en kompetanseenhet for mennesker med alvorlig rusavhengighet med/uten psykiske lidelser. Vi jobber hver dag med å yte det lille ekstra som gjør at mennesker i en svært vanskelig livssituasjon får det litt bedre i hverdagen. Vi yter tjenester både med og uten vedtak, alt fra hjelp til å beholde boligen, til å yte helsehjelp på vår helsestasjon. Vi er stolte av å ha nasjonal kompetanse på overdoseforebyggende arbeid, og bidrar aktivt nasjonalt med å spre kunnskap om dette.

AVDELINGSLEDER JARLEVEIEN

Avdelingen er et botilbud i Jarleveien10 for personer med alvorlig og omfattende rusavhengighet, ofte i kombinasjon med ulike psykiske og somatiske helseutfordringer.

Tjenesten er lokalisert i et helt nytt arkitekttegnet hus som åpnet i februar 2017. Jarleveien er derfor fremdeles i etableringsfasen og leder vil ha stor påvirkning på utviklingen av tilbudet.

Avdelingsleder får en meningsfull og allsidig lederjobb i et solid fagmiljø med bedre bemanning enn i lignede tiltak. Personalgruppen består av 20 ansatte med meget høy, tverrfaglig kompetanse innen rus, psykiatri, somatikk og sosialfag. Omsorg, trygghet og mestring i hverdagen er visjonen til de ansatte. De arbeider etter Recovery metoden, godt hjulpet av Securitas som ivaretar sikkerheten på huset.

Arbeidsoppgaver

Helhetlig ledelsesansvar, herunder personal-, økonomi- og fagansvar.
Ivareta og følge opp samarbeidet med Securitas som ivaretar sikkerheten på huset.
Ansvar for å være med å utvikle moderne og fremtidsrettede tjenester for brukergruppen.
Ansvar for enhetsovergripende oppgaver.

Ønskede kvalifikasjoner

Offentlig godkjent sykepleier eller vernepleier
Erfaring fra arbeid med mennesker som har alvorlige psykiske lidelser, gjerne i kombinasjon med rusavhengighet
Erfaring med å lede andre
God systemforståelse og kjennskap til de ansvarslinjene innen rusfeltet.
God forvaltningskompetanse og oversikt over gjeldende lover og retningslinjer som gjelder for området.

Personlige egenskaper

Tydelig leder som er trygg på seg selv og har oversikt.
Evne til å kommunisere med alle typer mennesker
God til å prioritere, gi ansvar og delegere
Åpen for innspill men evne til å skjære igjennom
Systematisk, målrettet og kan håndtere mange samtidige hendelser

Vi tilbyr

Ledelsesansvar i en av Norges største organisasjoner
Være en del av enhetens lederteam
Et trivelig og hektisk arbeidsmiljø der avdelingsleder også jobber praksisnært
Jobbe i en enhet som ble tildelt kommunens arbeidsmiljøpris for 2017
Gode pensjonsordninger.

Ønsker du mer informasjon vennligst ta kontakt med enhetsleder Wenche Wathne Landbakk, tlf. 979 96 075 eller rådgiver Ketil Selven, tlf. 907 56 180.
For å søke stillingen gå inn på ledige stillinger på Trondheim kommune sin hjemmeside.


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Avdelingsleder Jarleveien: