16 Mar

Logistikkleder Ren Ledige Stillinger i Kavli

Jobbtittel
Logistikkleder Ren
Bedrift
Kavli
Lokasjon
N11
Åpning
16 Mar, 2018 30+ days ago

Kavli presserende behov følgende stilling for Logistikkleder Ren. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Logistikkleder Ren Ledige Stillinger i Kavli Jobbdetaljer:

Kavlikonsernet består av næringsmiddelselskaper i Norge, Sverige, Finland og UK. Kavli Holding AS er morselskapet i konsernet, med hovedkontor i Bergen. Konsernet har en sterk markedsposisjon, solid økonomi og en omsetning på over NOK 3 mrd og Kavli Norge har en omsetning på ca NOK 1,9 mrd. Hovedprodukter på det norske markedet er smøreost, kaviar, flatbrød og kjeks, i tillegg til Q-Meierienes sortiment.

Kavli Norge AS er det norske morselskapet som eier Q-Meieriene AS og O. Kavli AS. Fellesfunksjoner innen salg, marked, økonomi, produktutvikling og kvalitet er lagt til Bergen.

Kavli eies av Kavlifondet. Overskuddet går til forskning, kultur og humanitær virksomhet. Se www.kavlifondet.no.

I 2017 økte produksjonsvolumet i Q-meieriene med 30%. Dette innebærer at det går mer produkter gjennom vårt meieri på Jæren enn noen gang tidligere. Veksten fortsetter, samtidig som vi skal bygge ny fabrikk og flytte en fylkesvei. For å ivareta vår gode service- og leveringsgrad, ønsker vi å styrke vår logistikkstyring og ledergruppe på Jæren med en logistikkleder. Dette er en nyopprettet stilling hvor du vil ha ansvar for vareflyt til og fra meieriet i både eksisterende og ny fabrikk. Dette inkluderer også ansvar for vår ordre-, ekspedisjon-, lager og planleggerfunksjon, som totalt består av ca 40 årsverk. Du vil rapportere til fabrikksjef på Jæren.

ANSVAR OG HOVEDOPPGAVER:

 • Sørge for god logistikkstyring og opprettholde bedriftens målsatte kundeservicegrad og leveringspresisjon på en trygg og sikker måte.
 • Utarbeiding og gjennomføring av strategi, organisasjonsutvikling og handlingsplaner innen ansvarsområdet.
 • Personal- og budsjettansvar for ekspedisjon, lager, produksjonsplanlegger, innkjøp/avrop, samt ordre og avvikskontor.
 • Optimalisere varestrømmen gjennom å være en engasjert driver og lede relevant TPM/Lean arbeid og forbedringsprosesser.
 • Være aktiv deltakende i bedriftens ledergruppe på Jæren, og opprettholde godt samarbeid mot logistikkfunksjonen i Kavlikonsernet.
 • Sørge for at avvik og mangler blir registrert og behandlet på korrekt måte
 • Kjenne innholdet og etterleve bedriftens retningslinjer for HMS og kvalitet.
 • Prosjektdeltakelse i planlagt utbygging av fabrikk, og andre prosjekter som gjennomføres.
 • Sørge for en tilfredsstillende kundekontakt og håndtere kundekrav.
 • Opprettholde et godt samarbeid med transportører
 • Delta i koordineringsmøter og sørge for godt samarbeid med salgs- og markedsavdeling.

KOMPETANSE:

 • Høyere utdannelse innen logistikk, eller annet relevant fagområde
 • Jobbet minimum 5 år i ett eller flere områder i verdikjeden, og minimum 2 års ledererfaring.
 • God kompetanse innen norsk, engelsk og IT
 • Kompetanse innen TPM/Lean og erfaring fra dagligvarebransje er en fordel

PERSONLIGE EGENSKAPER:

 • God tallforståelse, systematisk, analytisk og må like å jobbe med og «gjennom» andre mennesker
 • Kan håndtere en stressende situasjon og prioritere oppgaver i en hektisk hverdag
 • Selvgående, effektiv og resultatorientert
 • Godt utviklede samarbeidsevner, med evne til å skape gode relasjoner og tillit

VI TILBYR

Vi tilbyr muligheten til å bli en del av en av de mest suksessfulle næringsvirksomhetene i Norge. Vi bygger nytt høyteknologisk meieri, og du vil få jobbe sammen med en rekke dyktige ledere og medarbeidere som har mot til å utfordre, har det kjekt og gjør hverandre gode. I tillegg går alt overskudd fra Kavli/Q til Kavlifondet og gode formål, så når du jobber for oss, jobber du også for gode formål. I fjor gav Kavlifondet 85 millioner, som utgjør ca. 125.000 per ansatt.

Kontaktpersoner:

Birthe Drageset

Personaldirektør

91 71 54 22

birthe.drageset@kavli.no

Maren H. Sunde

HR-leder

47301060

maren.sunde@kavli.no

Jorulv Søbstad

Fabrikksjef

91323314

jorulv.sobstad@kavli.no


 • Bedrift: Kavli
 • Lagt til: 30+ days ago

Jobber Ledig Stilling Knyttet til Logistikkleder Ren: