11 Jun

Jurist Seniorr Dgiver Ledige Stillinger i Bedrift Ås

Jobbtittel
Jurist Seniorr Dgiver
Bedrift
Bedrift
Lokasjon
Ås N02
Åpning
11 Jun, 2018 9 days ago

Bedrift Ås presserende behov følgende stilling for Jurist Seniorr Dgiver. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Jurist Seniorr Dgiver Ledige Stillinger i Bedrift Ås Jobbdetaljer:

Stillingsbeskrivelse

Stillingsbeskrivelse

Ved IT-avdelingen er det ledig fast stilling som IT-jurist. Stillingen ligger i stab i IT-avdelingen, og vil være knyttet til IKT-prosjektet i Prosjekt Campus i dette prosjektets varighet (til 2021)

IT-avdelingen har ansvaret for drift og utvikling av NMBUs IT-systemer. Avdelingen har totalt 34 årsverk.

IT-avdelingen har arbeidsted både på Ås og på Adamstuen

IKT-prosjektet i Prosjekt Campus har ansvar for NMBUs brukermedvirkning i IKT-saker i forbindelse med bygging av nytt veterinærbygg på Ås, samt integrasjon, utvikling, testing og igangkjøring av IT-systemer i det nye bygget.

Arbeidsoppgaver

 • Utvikling og oppfølging styringsdokumenter for prosjekter
 • Informasjonssikkerhet, generell IKT-sikkerhet og ROS-vurderinger
 • Kartlegging, strukturering og behovsvurderinger i forbindelse med bygge- og flytteprosjekter samt større anskaffelsesprosjekter.
 • Rådgivning og juridiske vurderinger ved anskaffelser
 • Dokumentasjon

Kvalifikasjonskrav for stillingen

Faglige kvalifikasjonskrav

 • Det kreves:
  • Mastergrad fra Universitet eller høgskole innen relevant fagkrets. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
  • Erfaring med informasjonssikkerhet, IKT-sikkerhet og ROS-vurderinger
  • God skriftlig framstillingsevne på norsk og engelsk
 • Det er ønskelig med:
  • Generell bred IKT-kompetanse
  • Erfaring med strategi- og plandokumentasjon
  • Erfaring med sourcing-strategi
  • Erfaring med avtale- og kontraktsvurderinger, herunder juridiske betraktninger
  • Erfaring med ROS-vurderinger
  • Erfaring med prosjektgjennomføring og ledelse
  • Kjennskap til sikkerhet i komplekse systemlandskap
  • Erfaring fra anskaffelsesprosesser
  • Erfaring med rutine- og prosedyredokumentasjon
  • Erfaring med teknisk dokumentasjon

Personlige egenskaper/egnethet

 • Det kreves:
  • Resultatorientert
  • Løsningsorientert og fleksibel
  • God gjennomføringsevne
  • Metodisk og systematisk
  • Gode samarbeidsegenskaper
 • Det er ønskelig med:
  • Førerkort

NMBU tilbyr:

 • Et godt og stimulerende arbeidsmiljø
 • Utfordrende arbeidsoppgaver
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Ulike velferdsordninger
 • Mulighet for plass i privat barnehage

Stillingen innplasseres i stillingskode 1364 - seniorrådgiver, ltr. 60-75 (NOK 524.200 – 695.500) avhengig av kvalifikasjoner

Søknad og attester/vitnemål

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søkere som innkalles til intervju må kunne fremlegge bekreftede kopier av vitnemål og attester.

Generell informasjon

Stillingen følger Statens lønnsregulativ. Medlemskap i Statens pensjonskasse (2 %). Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført opp på søkerlisten.


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Jurist Seniorr Dgiver: