11 Jun

Dataforvalter Analytiker Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Bergen

Jobbtittel
Dataforvalter Analytiker
Bedrift
Folkehelseinstituttet
Lokasjon
Bergen N12
Åpning
11 Jun, 2018 9 days ago

Folkehelseinstituttet Bergen presserende behov følgende stilling for Dataforvalter Analytiker. Kan du lese denne stillingsannonsen nøye før bruk. Er det noen forutsetninger, erfaringer og ferdigheter krav at arbeidsgiverne trenger. Gjør din karriere historie passer disse kravene? Sikre at du forstår hvilken rolle du søker på, og at det er tilpasset dine ferdigheter og kvalifikasjoner.

Følg online retninger, fylle ut alle nødvendige felt, og gi alle relevante opplysninger slik at din søknad sendes inn på riktig måte. Når du klikker på 'Apply this Job' -knappen (åpnes i nytt vindu) vil du bli tatt til det elektroniske søknadsskjemaet. Her vil du bli bedt om å oppgi personlige og kontaktinformasjon, svare på jobbrelaterte spørsmål, og viser hvordan du oppfyller de viktigste utvalgskriteriene.

Dataforvalter Analytiker Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Bergen Jobbdetaljer:

Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og helhetlig utvikling av infrastruktur for kunnskap, og har forsknings- og forvaltningsekspertise på helseregistre, helseundersøkelser, biobanker, IT, e-helse og digitalisering.

Vi har ledig en 100 % stilling som dataforvalter/analytiker ved avdeling for Helseregistre i Bergen. Avdelingen forvalter og analyserer data for fem lovbestemte, sentrale helseregistre; Medisinsk fødselsregister, Register over svangerskapsavbrudd, Dødsårsaksregisteret, Nasjonalt register over hjerte- og karlidelser og Nasjonalt reseptbasert legemiddelregister. I tillegg bidrar avdelingen i eksterne prosjekter og programmer, og med dataforvaltning og analysekapasitet inn mot to store kunnskapsbaserte sentre ved Folkehelseinstituttet; Senter for sykdomsbyrde og Senter for fruktbarhet og helse.

Innføringen av GDPR vil stille større krav til saksbehandling og vurdering av personvernkonsekvenser og arbeidsoppgavene for den utlyste stillingen vil i første omgang være knyttet til saksbehandling, tilrettelegging og utlevering av data fra helseregistrene, men over tid vil kvalitetssikring og analyse av dataene kunne utgjøre en vesentlig del av stillingen.

Vi søker en engasjert medarbeider med sterke analytiske evner, genuin interesse for helsedata og evne til å arbeide selvstendig og målrettet. Oppgavene krever utstrakt tverrfaglig samarbeid både med kollegaer fra andre avdelinger ved Folkehelseinstituttet og med etater utenfor instituttet.

Personlige egenskaper vil bli vektlagt. Vi tilbyr en utfordrende stilling, interessante og varierte arbeidsoppgaver og et godt faglig miljø.

Arbeidsoppgaver

 • Saksbehandling, tilrettelegging og utlevering av helseregisterdata til forskning og helseanalyser
 • Forvaltning og kvalitetssikring av data
 • Sammenstilling og analyse av data fra ulike helseregistre og andre relevante datakilder
 • Tilgjengeliggjøring av helseregisterdata
 • Produksjon og formidling av helsestatistikk
 • Støtte og veiledning til forskere og andre i bruken av helseregisterdata
 • Deltakelse i ulike moderniserings- og utviklingsprosjekter

Kvalifikasjoner

 • Relevant utdanning på mastergradsnivå innen IT, statistikk, realfag eller annen relevant fagkombinasjon
 • Lang og relevant erfaring kan til en viss grad kompensere for manglende utdanning
 • Erfaring med databaser og programmeringsspråk/SQL
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk
 • Gode engelskkunnskaper

 • I tillegg er det ønskelig med erfaring fra:
 • Systematisk håndtering og kobling av datasett
 • Bruk av helsedata
 • Bruk av statistikkprogrammer (SPSS, SAS, STATA eller R)
 • Offentlig forvaltning

Personlige egenskaper

 • Evne til analytisk tenkning og interesse for analyse av data
 • God forståelse for logikk og struktur
 • Evne til å arbeide selvstendig, nøyaktig, systematisk og målrettet
 • Evne til å yte service og kommunisere med brukere/kunder
 • Evne til å møte nye utfordringer og finne fleksible løsninger
 • Evne til tverrfaglig samarbeid og engasjement

Vi tilbyr

 • En spennende og utviklende jobb
 • Varierte arbeidsoppgaver
 • Et aktivt og interessant fagmiljø
 • Hyggelige kolleger og en bred kontaktflate i og utenfor instituttet
 • Stilling som rådgiver eller seniorrådgiver avhengig av kvalifikasjoner
 • Lønn etter avtale iht statens regulativ
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse
 • Arbeidsplass i nye, moderne lokaler i Bergen sentrum
 • Fleksible arbeidstidsordninger og gode velferdsordninger

Andre opplysninger

 • Reisevirksomhet: Noe reisevirksomhet må påregnes


Jobber Ledig Stilling Knyttet til Dataforvalter Analytiker:

11Jun

Dataforvalter Analytiker Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Bergen. Folkehelseinstituttet Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Dataforvalter Analytiker posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 11 Jun, 2018. Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av 11 avdelinger som arbeider med modernisering og... ... Fortsett å lese -->