• 2144 Nye Jobber Ledige Stillinger i Norge

26Apr

Renhold Tilkallingsvikarer Smestadhjemmet Ledige Stillinger i Unicare Omsorg Oslo. Unicare Omsorg Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Renhold Tilkallingsvikarer Smestadhjemmet posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Unicare Smestadhjemmet ligger vakkert til i nærheten av Frognerparken i Oslo og med kort vei til kollektivtrafikk. Vi har 111 plasser, hvorav 32 er... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Barnehagel Rer Ledige Stillinger i Dalskroken Barnehage Oslo. Dalskroken Barnehage Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Barnehagel Rer posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Gode lederegenskaper med evne til å vise tydelig ledelse Gode samarbeids og komunikasjonsevner Engasjert både faglig og mennesklig Ha evne til å se hele "huset"... ... Fortsett å lese -->


27Apr

Helsefagarbeider Natt Ved Bolig Med Bistand Ledige Stillinger i Ullensaker Kommune Jessheim. Ullensaker Kommune Jessheim var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Helsefagarbeider Natt Ved Bolig Med Bistand posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 27 Apr, 2018. Dette innebærer å gi brukere ved avdelingen den nødvendige bistand på natt i form av helseoppfølging, omsorg, pleie og stell. Turnus natt med arbeid hver 3.... ... Fortsett å lese -->


27Apr

Sykepleier Ledige Stillinger i Bergen Kommune Sentrumsykehjemmene Engen Post Bergen. Bergen Kommune Sentrumsykehjemmene Engen Post Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Sykepleier posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 27 Apr, 2018. Helhetlig pleie, omsorg og behandling av beboerne. Sentrumssykehjemmene er lokalisert i Bergen sentrum og består av Engensenteret sykehjem, Enkers aldershjem,... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Trenger Flere Dende Engasjerte Medarbeidere Med Laget Ledige Stillinger i Ringstabekk Fus Barnehage . Ringstabekk Fus Barnehage var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Trenger Flere Dende Engasjerte Medarbeidere Med Laget posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Pedagogisk Medarbeider Ledige Stillinger i Espira Bergen. Espira Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Pedagogisk Medarbeider posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Vise omsorg for hvert enkelt barn. Kunnskapsbarnehagen Espira skal lede utviklingen av fremtidens barnehager.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Jordmor Ledige Stillinger i Akershus Universitetssykehus . Akershus Universitetssykehus var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Jordmor posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Ønsker du en spennende og variert arbeidsdag? 100% stilling på poliklinikken Kvinneklinikkens poliklinikk består av føde-, gyn- og barsel poliklinikk, og har... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Ekstravakt Sommervikar Ledige Stillinger i Stavanger Kommune Hillev Hinna Hjemmebaserte Hjemmesykepleie Avd Stavanger. Stavanger Kommune Hillev Hinna Hjemmebaserte Hjemmesykepleie Avd Stavanger var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ekstravakt Sommervikar posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Å ivareta brukers (pasientens) behov for pleie, omsorg og stell. Erfaring fra pleie og omsorg er ønskelig, men ikke en forutsetning.... ... Fortsett å lese -->

26Apr

Milj Terapeut Faste Stillinger Ken Natt Ledige Stillinger i Barne Ungdoms Familieetaten Sandnes. Barne Ungdoms Familieetaten Sandnes var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Milj Terapeut Faste Stillinger Ken Natt posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Kunnskap om traumesensitiv omsorg er ønskelig. Utøve god omsorg og behandling innenfor miljøterapeutisk forståelse og rammer.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Milj Terapeut Arbeider Engasjement Helg Ledige Stillinger i Barne Ungdoms Familieetaten Sandnes. Barne Ungdoms Familieetaten Sandnes var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Milj Terapeut Arbeider Engasjement Helg posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Kunnskap om traumesensitiv omsorg er ønskelig. Utøve god omsorg og behandling innenfor miljøterapeutisk forståelse og rammer.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Milj Terapeut Arbeider Vikariater Helg Ledige Stillinger i Barne Ungdoms Familieetaten Sandnes. Barne Ungdoms Familieetaten Sandnes var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Milj Terapeut Arbeider Vikariater Helg posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Kunnskap om traumesensitiv omsorg er ønskelig. Utøve god omsorg og behandling innenfor miljøterapeutisk forståelse og rammer.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Milj Terapeut Avdeling Gausel Ledige Stillinger i Stavanger Kommune Embo Barnevernsinstitusjon Enslige Mindre Rige Stavanger. Stavanger Kommune Embo Barnevernsinstitusjon Enslige Mindre Rige Stavanger var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Milj Terapeut Avdeling Gausel posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Vi ser gjerne at du har kjennskap til forståelsesrammen;Traumebevisst omsorg. Vår oppgave er å gi omsorg, skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og... ... Fortsett å lese -->

26Apr

Helgevakt Ledige Stillinger i Stavanger Kommune Hillev Hinna Hjemmebaserte Hjemmesykepleie Avd Stavanger. Stavanger Kommune Hillev Hinna Hjemmebaserte Hjemmesykepleie Avd Stavanger var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Helgevakt posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Å ivareta brukers (pasientens) behov for pleie, omsorg og stell. Erfaring fra pleie og omsorg er ønskelig, men ikke en forutsetning.... ... Fortsett å lese -->

26Apr

Milj Terapeut Avdeling Hundv Ledige Stillinger i Stavanger Kommune Embo Barnevernsinstitusjon Enslige Mindre Rige Stavanger. Stavanger Kommune Embo Barnevernsinstitusjon Enslige Mindre Rige Stavanger var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Milj Terapeut Avdeling Hundv posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Vi ser gjerne at du har kjennskap til forståelsesrammen;Traumebevisst omsorg. Vår oppgave er å gi omsorg, skape en trygg og forutsigbar hverdag som støtter og... ... Fortsett å lese -->

26Apr

Sommervikar Landbruksavdelingen Knadsfrist Mai Ledige Stillinger i Trysil Kommune . Trysil Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Sommervikar Landbruksavdelingen Knadsfrist Mai posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. For helse, omsorg og sosial, oppvekst og kultur samt forvaltning og teknisk drift. Kontrollarbeid i skogbruket i tilknytning til kommunens rolle som... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Ker Personlig Assistent Ledige Stillinger i Temp Team Avd Bergen Bergen. Temp Team Avd Bergen Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ker Personlig Assistent posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Studenter og personer innen fysioterapi, sykepleie eller innen helse og omsorg oppfordres til å søke, men dette er ikke et krav.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Sakshandsamar Ledige Stillinger i Nissedal Kommune . Nissedal Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Sakshandsamar posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Næraste overordna er einingsleiar for omsorg. Tenestekontoret sakshandsamar alle kommunale omsorgstenester i kommunen i Eining for omsorg og Eining for helse og... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Ledige Stillinger Som Jobbkonsulent Ledige Stillinger i Fretex Norge Sandnes. Fretex Norge Sandnes var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ledige Stillinger Som Jobbkonsulent posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Helse og omsorg. Fretex-gruppen som eies av Frelsesarmeen, er organisert som et konsern.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Elevassistent Ledige Stillinger i Stiftelsen Rum Montesso . Stiftelsen Rum Montesso var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Elevassistent posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Evnen til å vise omsorg og empati samtidig som du kan sette grenser å være en tydelig voksen. Lyst til å jobbe som assistent på en montessoriskole neste skoleår... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Magiske Barnehagel Rere Ledige Stillinger i Fus . Fus var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Magiske Barnehagel Rere posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Gjennom lek, omsorg og læring i et trygt miljø får barna utvikle seg, oppleve mestring og møte nye utfordringer.... ... Fortsett å lese -->


  • Bedrift: Fus
  • Lagt til: 9 timer siden

26Apr

Kommunalsjefer Ledige Stillinger i Kommune . Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Kommunalsjefer posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. En for helse, omsorg og rehabilitering, samt en for oppvekst og levekår. Råde kommune har 7 500 innbyggere og ligger sentralt i Østfold med grenser til både... ... Fortsett å lese -->


  • Bedrift: Kommune
  • Lagt til: 9 timer siden

26Apr

Helgestillinger Pleie Omsorgstjenesten Ledige Stillinger i Holt Len Kommune . Holt Len Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Helgestillinger Pleie Omsorgstjenesten posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Spørsmål om stillingene rettes til enhetsleder pleie og omsorg Ann Mari Grønli tlf. I Holtålen kommune, pleie- og omsorgstjenesten har vi ledige helgestillinger... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Fysioterapeut Bardu Kommune Ledige Stillinger i Bardu Kommune . Bardu Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Fysioterapeut Bardu Kommune posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Fysioterapitjenesten er organisert i enhet for helse, omsorg og barnevern i avdeling ergoterapi, fysioterapi og folkehelse.... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Ferievikarer Helsesekret Rer Ledige Stillinger i Sel Kommune . Sel Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ferievikarer Helsesekret Rer posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Pleie og omsorg Heidal. Sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleierstudenter, medisinstudenter eller personer med annen relevant... ... Fortsett å lese -->


26Apr

Ferievikarer Hjemmehjelp Ledige Stillinger i Sel Kommune . Sel Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ferievikarer Hjemmehjelp posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 26 Apr, 2018. Pleie og omsorg Heidal. Sykepleiere, hjelpepleiere, helsefagarbeidere, helsesekretærer, sykepleierstudenter, medisinstudenter eller personer med annen relevant... ... Fortsett å lese -->