• Latest 18 Nye Jobber Ledige Stillinger i folkehelseinstituttet Bedrift

14Aug

Dgiver Seniorr Ledige Stillinger i Milj Direktoratet Oslo. Milj Direktoratet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Dgiver Seniorr posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Vi lanserer et nytt luftkvalitetsverktøy for alle landets rundt 400 kommuner i samarbeid Meteorologisk institutt, Statens Vegvesen, Folkehelseinstituttet og... ... Fortsett å lese -->


14Aug

Dgiver Seniorr Luftkvalitet Ledige Stillinger i Milj Direktoratet Oslo. Milj Direktoratet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Dgiver Seniorr Luftkvalitet posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Vi lanserer et nytt luftkvalitetsverktøy for alle landets rundt 400 kommuner i samarbeid Meteorologisk institutt, Statens Vegvesen, Folkehelseinstituttet og... ... Fortsett å lese -->


14Aug

Skadedyrtekniker Stfold Anticimex Ledige Stillinger i Anticimex . Anticimex var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Skadedyrtekniker Stfold Anticimex posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Du må gjerne ha erfaring med skadedyrbekjempelse og autorisasjon fra Folkehelseinstituttet, men dette er ikke et krav.... ... Fortsett å lese -->


13Aug

Vil Med Utvikle Nytt Verkt For Luftkvalitet Norge Ledige Stillinger i Milj Direktoratet Oslo. Milj Direktoratet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Vil Med Utvikle Nytt Verkt For Luftkvalitet Norge posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 13 Aug, 2018. Vi lanserer et nytt luftkvalitetsverktøy for alle landets rundt 400 kommuner i samarbeid Meteorologisk institutt, Statens Vegvesen, Folkehelseinstituttet og... ... Fortsett å lese -->


13Aug

Ker Skadedyrtekniker Stfold Ledige Stillinger i Anticimex Oslo. Anticimex Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ker Skadedyrtekniker Stfold posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 13 Aug, 2018. Du må gjerne ha erfaring med skadedyrbekjempelse og autorisasjon fra Folkehelseinstituttet, men dette er ikke et krav.... ... Fortsett å lese -->


12Aug

Dataforvalter Analytiker Helseregistre Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Bergen. Folkehelseinstituttet Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Dataforvalter Analytiker Helseregistre posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 12 Aug, 2018. Folkehelseinstituttet er en etat under Helse- og omsorgsdepartementet. Folkehelseinstituttet er en IA-bedrift og er opptatt av mangfold.... ... Fortsett å lese -->


31Jul

Ledig Stilling Som Seniorr Dgiver Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ledig Stilling Som Seniorr Dgiver posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 31 Jul, 2018. Vitenskapskomiteen for mat og miljø har ledig fast stilling som seniorrådgiver, fagkoordinator/prosjektleder, for tiden med hovedoppgave å ivareta arbeidet i... ... Fortsett å lese -->


25Jul

Ledig Stilling Som Helse Konom Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ledig Stilling Som Helse Konom posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 25 Jul, 2018. Område for helsetjenester er et av fire områder i Folkehelseinstituttet. Ved behov bidra i andre relevante arbeidsoppgaver, blant annet oppgaver knyttet til... ... Fortsett å lese -->


04Jul

Forsker Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Forsker posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 04 Jul, 2018. Prosjektet ledes av Folkehelseinstituttet ved professor Ted Reichborn-Kjennerud, i samarbeid med universitetene i Oslo, Bristol, Cardiff og Aarhus.... ... Fortsett å lese -->


05Jul

Prosjektleder Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Prosjektleder posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 05 Jul, 2018. Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har en sentral rolle når det gjelder å... ... Fortsett å lese -->


28Jun

Overingeni Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Overingeni posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 28 Jun, 2018. Avdelingen er organisatorisk plassert i område for Helsedata og digitalisering i Folkehelseinstituttet. Vi har ledig midlertidig stilling som overingeniør ved... ... Fortsett å lese -->


27Jun

Ledig Stilling Som Forskningskoordinator Seniorr Dgiver Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ledig Stilling Som Forskningskoordinator Seniorr Dgiver posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 27 Jun, 2018. Område for helsetjenester er ett av fire i Folkehelseinstituttet. Vil du være med å styrke vår forskning på pasientrapporterte utfallsmål (PROMs) og... ... Fortsett å lese -->


29Jun

Postdoktor Epidemiologi Ledige Stillinger i Universitetet Bergen Bergen. Universitetet Bergen Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Postdoktor Epidemiologi posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 29 Jun, 2018. Stillinga er knytt til prosjektet ” Novel aspects of an old problem”, finansiert av Norges forskningsråd (FRIMEDBIO) til Folkehelseinstituttet.... ... Fortsett å lese -->


02Jul

Forsker Ved Senter For Sykdomsbyrde Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Bergen. Folkehelseinstituttet Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Forsker Ved Senter For Sykdomsbyrde posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 02 Jul, 2018. Representere Folkehelseinstituttet nasjonalt og internasjonalt på møter og konferanser som er relevante for prosjektet.... ... Fortsett å lese -->


25Jun

Prosjektleder Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Prosjektleder posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 25 Jun, 2018. Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet har en sentral rolle når det gjelder å... ... Fortsett å lese -->


19Jun

Postdoktor Innen Osteoporose Brudd Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Postdoktor Innen Osteoporose Brudd posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 19 Jun, 2018. Avdelingen er en del av Område for psykisk og fysisk helse ved Folkehelseinstituttet. Prosjektet er en del av Norske epidemiologiske osteoporosestudier (NOREPOS... ... Fortsett å lese -->


11Jun

Dataforvalter Analytiker Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Bergen. Folkehelseinstituttet Bergen var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Dataforvalter Analytiker posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 11 Jun, 2018. Område for Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Oppgavene krever god koordinering og utstrakt tverrfaglig samarbeid... ... Fortsett å lese -->


04Jun

Avdelingsdirekt Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Avdelingsdirekt posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 04 Jun, 2018. Område for psykisk og fysisk helse er ett av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Området består av ulike fagmiljøer med ekspertise på forskning knyttet... ... Fortsett å lese -->


28May

Utviklere Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Utviklere posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 28 May, 2018. Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet bidrar i dette og er involvert i mange store nasjonale... ... Fortsett å lese -->


28May

Senior Utviklere Ledige Stillinger i Folkehelseinstituttet Oslo. Folkehelseinstituttet Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Senior Utviklere posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 28 May, 2018. Helsedata og digitalisering er et av fire hovedområder ved Folkehelseinstituttet. Folkehelseinstituttet bidrar i dette og er involvert i mange store nasjonale... ... Fortsett å lese -->


Du Vil Kanskje Også Like:

14Aug

Ingeni Teknisk Tegner Ledige Stillinger i Nordbolig Hamar. Nordbolig Hamar var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Ingeni Teknisk Tegner posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Ingeniør/teknisk tegner NORDBOLIG har hatt en meget positiv utvikling de siste årene – vi opplever fortsatt sterk vekst og ønsker derfor å styrke vår... ... Fortsett å lese -->


14Aug

Prosjektstilling Vatn Avlaupsingeni Eller Kartingeni Gis Ledige Stillinger i Eidfjord Kommune . Eidfjord Kommune var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Prosjektstilling Vatn Avlaupsingeni Eller Kartingeni Gis posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Me ynskjer ein person med ingeniør utdanning, enten innan VA, landmåling eller GIS. Hovudoppgåver vil vera feltarbeid for registrering og innmåling av VA anlegg... ... Fortsett å lese -->


14Aug

Nsker Jobbe Som Automasjonsingeni Selskap Stor Vekst Ledige Stillinger i Bedrift Oslo. Bedrift Oslo var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Nsker Jobbe Som Automasjonsingeni Selskap Stor Vekst posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Har ingeniør utdannelse innen mekatronikk, automasjon eller elektro, annen bakgrunn med relevant arbeidserfaring vil også bli vurdert.... ... Fortsett å lese -->


14Aug

Byggesaksbehandler Ledige Stillinger i Bedrift Notodden. Bedrift Notodden var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Byggesaksbehandler posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Utdanning på høgskole- eller universitetsnivå innen relevant fagområde, gjerne jurist, ingeniør eller arkitekt.... ... Fortsett å lese -->


14Aug

Senior Utviklingsingeni Kraftelektronikk Ledige Stillinger i Siemens Trondheim. Siemens Trondheim var åpning stor karrieremulighet og jobb ledig stilling for Senior Utviklingsingeni Kraftelektronikk posisjon. Dette jobber ledighet vil være åpen for nye arbeidsplasser søkeren som starter på 14 Aug, 2018. Med over 40 teknologientusiaster innen R&D, og et tilsvarende stort engineerings-miljø, har vi et bredt og rikt miljø for nysgjerrige og nyskapende ingeniører.... ... Fortsett å lese -->